Vården kan minimera spridningen av VRE

Denna broschyr är en komprimerad version av kunskapsunderlaget Vankomycinresistenta enterokocker – VRE och innehåller rekommendationer om hur sjukvården kan minimera spridningen av VRE. I den finner du ett uppslag i form av en checklista att sätta upp på lämpligt ställe.

De fullständiga rekommendationerna finns i det kunskapsunderlag (länken ovan) som Smittskyddsinstitutet tog fram tillsammans med Föreningen för medicinsk mikrobiologi och med smittskyddsexperter.

Broschyren är anpassad för utskrift i A4-format.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2014-03-28
  • Antal sidor: 8
  • Artikelnummer: 2011-11-3

Öppna publikationen

Vården kan minimera spridningen av VRE(PDF 164 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan