Vankomycinresistenta enterokocker – VRE

Lyssna

Detta kunskapsunderlag innehåller rekommendationer, referensmetodik och bakgrundsdokumentation angående diagnostik, screening, epidemiologisk typning, smittspårning och förebyggande av smittspridning då det gäller vankomycinresistenta enterokocker (VRE). Det ger underlag till åtgärder för att begränsa smittspridning. Dokumentet riktar sig till mikrobiologiska laboratorier, hygienorganisationer och smittskyddsenheter, samt alla vårdinrättningar som kommer i kontakt med VRE-problematiken. En annan viktig målgrupp är sjukhus- och regionledningar.

Relaterad läsning

"Vården kan minimera spridningen av VRE" är en komprimerad version av underlaget ovan. I den finner du ett uppslag i form av en checklista att sätta upp på lämpligt ställe.

Vården kan minimera spridningen av VRE

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 74
Artikelnummer: 2014-03-05