Remisser och yttranden

Här hittar du aktuella remisser och remissyttranden från Folkhälsomyndigheten.

Förstörandelagen

Yttranden enligt 13 § lag (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbruks-substanser finns samlade på sidan Substanser under utredning.

Här hittar du aktuella yttranden enligt förstörandelagen

Gå till toppen av sidan