Acceptans för covid-19-vaccination – Invånare i Sverige födda i Afrika och Mellanöstern

Lyssna

I rapporten Acceptans för covid-19-vaccination presenteras resultat från en undersökning om acceptans för vaccination mot covid-19 bland invånare i Sverige födda i Afrika och Mellanöstern. Undersökningen genomfördes under augusti och september 2021 och är en uppföljning av en liknande undersökning som genomfördes under maj månad 2021. Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om vaccinationsviljan och om upplevda faktorer som främjar och hindrar möjligheten till vaccination mot covid-19.

Undersökningen är gjord inom ramen för en överenskommelse mellan Folkhälsomyndigheten och institutionen för global folkhälsa vid Karolinska institutet.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 21244