Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2016 – Epidemiologisk årsrapport, tabellsamling

Lyssna

Tabellsamlingen över anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2016 innehåller statistik över antal rapporterade fall och incidens, fördelade bland annat på län, mellan kön och åldersgrupper samt över tid.

Mer detaljerade uppgifter och analyser över utvecklingen för respektive sjukdom finns i Årsrapporter 2016.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 15
Artikelnummer: 00538-2017