De redovisas på följande sätt:

  • Som årsrapporter per sjukdom, där årsdata kommenteras och analyseras i text och i figurer. Sjukdomarna redovisas i bokstavsordning
  • I ett samlat tabelldokument där data om sjukdomarna redovisas utifrån olika variabler, utan kommentarer och analyser
  • Här finns också två sidor med fördjupad information gällande vissa agens 2016; en om mikrobiologi och en med utbrottsbeskrivningar

Utbrott av anmälningspliktiga sjukdomar i Sverige 2016

Fördjupad mikrobiologisk information 2016

Årsrapporter per sjukdom

B

C

D

E

G

H

I

K

L

M

P

Q

R

S

T

V

Y