Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2018 – Epidemiologisk årsrapport, tabellsamling

Lyssna

Tabellsamlingen över anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2018 innehåller statistik över antalet rapporterade fall och incidens, fördelade bland annat på län, mellan kön och åldersgrupper samt över tid.

Mer detaljerade uppgifter och analyser över utvecklingen för respektive sjukdom finns i Årsrapporter 2018.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 15
Artikelnummer: 19026