De redovisas på följande sätt:

  • som årsrapporter per sjukdom, där årsdata kommenteras och analyseras i text och i diagram. Sjukdomarna redovisas i bokstavsordning.
  • en sammanfattande text om de smittsamma sjukdomarna 2018.
  • i ett samlat tabelldokument där data om sjukdomarna redovisas utifrån olika variabler, utan kommentarer och analyser.
  • i en kompletterande diagramsamling som innehåller samtliga diagram och tabeller som citeras i respektive textavsnitt.

För sjukdomar som normalt ökar under vintersäsongen (influensa, calici, RSV, invasiva GAS) publiceras sammanfattningar senare under året.

Årsrapporter

A

B

C

D

E

G

H

I

K

L

M

P

Q

R

S

T

V

Y

Z