Ansvarsfull alkoholservering – ett utbildningsmaterial

Lyssna

Utbildningsmaterialet riktar sig till personal som arbetar i serveringsmiljö och används vid utbildningar i metoden Ansvarsfull alkoholservering. Den här utbildningen är för dig som arbetar på ett serveringsställe. Du kan bidra till att skapa en trevlig serveringsmiljö genom att serveringen av alkohol sker med ansvar och medvetenhet.

Utbildningen ger dig kunskap om vad lagen kräver och förståelse för vad som händer i kroppen när man dricker alkohol, både fysiskt och psykiskt. Genom att öka din medvetenhet om alkoholens risker kommer du att bli mer professionell i din yrkesroll och bli mer observant på dina gästers alkoholkonsumtion och beteenden.

Tryckt broschyr

Vid önskemål om att trycka detta utbildningsmaterial går det bra att beställa tryckoriginal (pdf) via e-post nedan. Folkhälsomyndigheten trycker inte denna publikation.

alkoholtillsyn@folkhalsomyndigheten.se

Relaterad läsning

Ansvarsfull alkoholservering

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Antal sidor: 36
Artikelnummer: 24091