Att lyckas med hivprevention – interaktiv arbetsbok

Lyssna

För att projekt och insatser ska ge avsedd effekt är det viktigt att arbetet håller en hög kvalitet. Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett frågebatteri som är speciellt utvecklat och utvärderat för att underlätta arbetet med att kvalitetssäkra hiv- och STI-preventivt arbete. Efter att frågorna har besvarats ger svaren en tydlig bild av projektets förutsättningar att nå önskat resultat. Frågorna finns samlande i denna interaktiva arbetsbok som kan laddas ner för att sedan fyllas i digitalt och skrivas ut.

Frågorna omfattar tre aspekter av en insats eller ett projekt som är vanliga att utgå ifrån i kvalitetsarbete: struktur, process och resultat. Inom varje aspekt finns frågor kring viktiga framgångsfaktorer, så kallade indikatorer, för arbetets kvalitet.

Den interaktiva arbetsboken kan med fördel användas i en ledd gruppdiskussion där det finns möjligheter för intressenter och målgrupper att delta. Detta arbetssätt har visat sig stärka kvalitetsuppföljningen och skapa förståelse och motivation för den framtida utveckling som ofta behövs för att genomföra förbättringar.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 40
Artikelnummer: 16121