Faktabladet sammanfattar resultatet från en litteraturöversikt som belyser hinder och möjligheter i arbetet med att införa och upprätthålla rökfria miljöer i skolan. Faktabladet vänder sig till dig som planerar, utvecklar och beslutar om hälsofrämjande och förebyggande insatser i skolan.

Faktabladet är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om rökfria skolgårdar.

Relaterad läsning

Kunskapsstöd om rökfria skolgårdar