Att leva med hiv 2021–2022 – Resultat från en enkätundersökning bland personer som lever med hiv i Sverige

Lyssna

Folkhälsomyndigheten genomför under 2021–2023 kunskapsprojektet Att leva med hiv. Projektet innehåller flera studier som kartlägger olika aspekter av att leva med hiv i dagens Sverige. Webbenkätstudien med personer som lever med hiv syftar till att följa upp gruppens hälsa, livskvalitet och livsvillkor. Webbenkäten besvarades av 296 personer.

Resultaten pekar på att personer som lever med hiv rapporterar hög livskvalitet och nöjdhet med livet som helhet. Samtidigt framgår att livet med hiv kan innebära olika utmaningar, såsom att inte kunna vara så öppen med sin hivstatus som man önskar. Det kan kopplas till hivrelaterat stigma med oro över allmänhetens attityder.

Relaterad läsning

Att leva med hiv 2021–2023

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 23143