Att lyckas med ANDTS-prevention – en snabbguide för kvalitetssäkring och utveckling av hälsofrämjande och förebyggande arbete

Lyssna

Kunskapsstödet "Att lyckas med ANDTS-prevention - en snabbguide för kvalitetssäkring och utveckling av hälsofrämjande och förebyggande arbete" visar hur man kan lägga upp ett förebyggande arbete med hög kvalitet utifrån lokala och regionala behov.

Snabbguiden är en sammanfattning av manualen "European drug prevention quality standards, EDPQS" som gavs ut av EU:s narkotikabyrå EMCDDA 2011. Vi gav ut den första versionen av snabbguiden på svenska 2015 och har nu omarbetat materialet utifrån synpunkter från regionala och lokala användare så att det passar svenska förhållanden ännu bättre.

Förutom till narkotikaområdet kan materialet användas inom närliggande folkhälsoområden som alkohol, tobak, dopning och spel om pengar.

Snabbguidens arbetsmodell kan användas för att planera och genomföra arbete som bedrivs i ordinarie verksamhet och i projekt.

Beställ publikation

Lägg i varukorg (fhm.ljungbergs.se)

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 36
Artikelnummer: 20067