Att mäta ojämlikhet i hälsa i praktiken – Val av statistiska mått

Lyssna

I denna rapport redovisas hur du kan genomföra, illustrera och förstå analyser av ojämlikhet i förutsättningar för hälsa, och i hälsa, utifrån det folkhälsopolitiska ramverket.

Syftet med att mäta och analysera ojämlikheten i hälsa kan vara att jämföra hälsan i en specifik grupp med en annan, exempelvis bland dem med kortast respektive längst utbildning, eller att skatta hur ojämlikheten utvecklas sammantaget för alla grupper i befolkningen. Det finns mått på både absolut och relativ ojämlikhet.

Genom exempel baserade på Folkhälsomyndighetens data presenterar vi analyser av hur ojämlikheten förändras över tid mätt med olika mått, och hur resultaten kan tolkas. Vidare får du ett antal råd kring vad du bör tänka på i analysen och i tolkning av resultat kring att mäta ojämlikhet i hälsa.

Det finns ett behov av att följa ojämlikheten i hälsa på ett samlat, pedagogiskt och användbart sätt, så att resultaten kan förstås och användas till policyutveckling. Rapporten riktar sig till beslutsfattare och tjänstemän med intresse för dessa frågor.

Bilaga

Bilaga 1 till Att mäta ojämlikhet i hälsa i praktiken (PDF, 367 kB)

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 38
Artikelnummer: 23249