Folkhälsan i Sverige

Lyssna

Folkhälsan i Sverige är en del i myndighetens samlade uppföljningssystem för en god och jämlik hälsa. Den utgår från det folkhälsopolitiska ramverket med de åtta målområdena och olika aspekter av hälsa. Sammantaget ska uppföljningen visa utvecklingen mot det övergripande folkhälsopolitiska målet.

Utvalt innehåll

Årsrapport 2023

En sammanfattning av utvecklingen av folkhälsan och förutsättningar för hälsa utifrån det folkhälsopolitiska ramverkets övergripande mål och åtta målområden med särskild fokus på jämlik hälsa.

Filmad presentation – Resultat från Folkhälsan i Sverige 2023

Här kan du se en film där vi presenterar resultat från uppföljningen inom Folkhälsan i Sverige. I filmen får du ta del av resultat från årsrapporten Folkhälsan i Sverige 2023 samt resultat från rapporter inom de åtta målområdena och hälsa.

Nyheter

Fler nyheter

Publikationer

Fler publikationer