Att prata om vaccination inom barnhälsovård, elevhälsa och andra verksamheter – Användarhandledning till utbildningsmaterial

Lyssna

Detta utbildningsmaterial har tagits fram för att stödja samtal och dialog om vaccination och riktar sig till sjuksköterskor och läkare som möter vuxna och barn i samband med vaccination inom barnhälsovård och elevhälsa. Det kan också användas inom andra verksamheter som erbjuder vaccinationer, exempelvis vårdcentraler. Fokus i materialet ligger på dialog, kommunikation och på den roll som samtalet spelar i vaccinationsbeslutet. Utbildningsmaterialet är tänkt att användas i grupp, där det finns utrymme att reflektera tillsammans och utbyta erfarenheter.

Materialet består av denna användarhandledning med talmanus, som stöd för dig som håller i utbildningen, samt en presentation i Powerpoint-format. För att ta del av presentationen i PowerPoint-format med talmanus i anteckningssidorna, kontakta arbetsgruppen för vaccinationer.

vaccinationer@folkhalsomyndigheten.se

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 31
Artikelnummer: 23107