Att prata om vaccination

Lyssna

Samtalet är ett kraftfullt redskap för att fånga upp och möta frågor utifrån varje persons behov och situation och som kan bidra till välgrundade och trygga beslut om vaccination.

Utbildningsmaterialet Att prata om vaccination inom barnhälsovård, elevhälsa och andra verksamheter har tagits fram för att stödja samtal och dialog om vaccination. Utbildningsmaterialet är tänkt att användas i grupp, där det finns utrymme att reflektera tillsammans och utbyta erfarenheter. Fokus i materialet ligger på dialog, kommunikation och på den roll som samtalet spelar i vaccinationsbeslutet.

Målgrupp för materialet är sjuksköterskor och läkare som möter vuxna och barn i samband med vaccination inom barnhälsovård och elevhälsa, samt andra verksamheter som erbjuder vaccinationer.

Materialet består av en presentation och en användarhandledning med talmanus som stöd för dig som håller i utbildningen. Det finns också ett fysiskt samtalskort som sammanfattar fem steg i samtalet om vaccination. Kortet kan beställas från Folkhälsomyndighetens webbshop och kan delas ut vid utbildningen. Du som ska hålla presentationen och önskar presentationen i PPT med manuset i anteckningssidorna kan höra av dig till arbetsgruppen för vaccinationer.

vaccinationer@folkhalsomyndigheten.se

Publikationer