Avslut av allmän rekommendation om vaccination mot covid-19 för barn och unga i Sverige – Beslutsunderlag september 2022

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har beslutat att från den 1 november 2022 avsluta den allmänna rekommendationen om vaccination mot covid-19 för åldrarna 12–17 år. Beslutet grundas på den låga risken för allvarlig sjukdom och död bland barn och unga i covid-19.

Relaterad läsning

Vaccin mot covid-19

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 24
Artikelnummer: 22239