Vaccination mot covid-19

Lyssna

Covid-19 är den sjukdom man får av det nya coronaviruset.Vanliga symtom är feber, hosta och andningsbesvär. En del får lunginflammation eller andra allvarliga komplikationer men de flesta blir bara lindrigt sjuka.

I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som orsakar sjukdomen covid-19. Viruset har fått namnet SARS-CoV-2. I slutet av 2020 blev det första vaccinet mot covid-19 godkänt.

Vaccination mot covid-19

Vaccination skyddar effektivt mot att bli svårt sjuk eller dö i covid-19.

Läs mer om vaccination mot covid-19.

Läs mer på andra webbplaster

Coronavaccin, vaccin mot coronaviruset (covid‍-‍19) (lakemedelsverket.se)

Publikation

 • Nationell plan för vaccination mot covid-19

  Utgivningsår:
  Författare: Folkhälsomyndigheten

  Regeringen gav i slutet av maj 2020 Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell operativ plan för framtida vaccination mot sjukdomen covid-19, orsakad av det nya coronaviruset SARS-CoV-2…

 • Nationell plan för vaccination mot covid-19 (delrapportering 1)

  Utgivningsår:
  Författare: Folkhälsomyndigheten

  Den här rekommendationen beskriver vilka grupper som ska erbjudas vaccination först (prioriteras). Rekommendationen är ett stöd till regionernas egna beslut om vaccination mot covid-19 och ett underlag…

 • Nationell plan för vaccination mot covid-19 (delrapportering 2)

  Utgivningsår:
  Författare: Folkhälsomyndigheten

  Denna rapport är en delredovisning i regeringsuppdraget, daterad 2020-12-29 och inkluderar en rekommendation för fortsatt vaccination av prioriterade grupper i en andra fas.

 • Nationell plan för vaccination mot covid-19 (delrapportering 3)

  Utgivningsår:
  Författare: Folkhälsomyndigheten

  Denna delredovisning i regeringsuppdraget, daterad 2020-02-04, innehåller en rekommendation för fortsatt vaccination av prioriterade grupper. I denna delredovisning expanderas den andra fasen till att…