Årsredovisning 2015

Lyssna

Att en god hälsa i befolkningen är en viktig förutsättning för en gynnsam samhällsutveckling är något de flesta håller med om. Trots det är hälsoperspektivet ofta frånvarande när politik debatteras och formas i samhället.

Folkhälsomyndighetens strävan är att lyfta fram hälsan i alla politikområden och på alla nivåer i samhället. Detta för att få till stånd det breda hälsofrämjande arbete som gynnar allas hälsa men som också särskilt bidrar till att utjämna de påverkbara hälsoklyftorna i vårt land.

Relaterad läsning

Folkhälsomyndighetens styrdokument

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 67