Årsredovisning 2019

Lyssna

Under 2020 utvecklar Folkhälsomyndigheten arbetet ytterligare med utgångspunkt i de nya folkhälsopolitiska målområdena som beslutades av riksdagen 2018. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Relaterad läsning

Folkhälsomyndighetens styrdokument

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 79
Artikelnummer: 19075