Årsredovisning 2021

Lyssna

Även 2021 har myndighetens arbete präglats av pandemin. Det har varit centralt att smittskyddsåtgärder för att hantera de direkta konsekvenserna av covid-19 har gjorts med hänsyn till de breda folkhälsoaspekterna. Avvägningarna har ibland varit svåra och det kommer ta lång tid innan vi har förståelse för åtgärdernas långsiktiga konsekvenser. Pandemin har tydligt visat att ett robust och stabilt samhälle som kan motstå hälsohot förutsätter en god hälsa i hela befolkningen. Tillsammans med regionerna, övriga myndigheter och civilsamhället har det varit en av Folkhälsomyndighetens absolut viktigaste uppgifter att arbeta för en hög och jämn vaccinationstäckning i hela befolkningen.

Myndigheten har också under året stärkt förutsättningarna att arbeta med folkhälsan i det breda perspektivet och skapa ännu bättre förmåga att stödja alla de aktörer i samhället som arbetar med folkhälsofrågor i dess olika dimensioner.

Relaterad läsning

Folkhälsomyndighetens styrdokument

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 112
Artikelnummer: 21208