Återrapportering av regeringsuppdrag att föreslå åtgärder för hur ett nationellt dopningsförebyggande arbete kan bedrivas framöver

Lyssna

Denna publikation beskriver dopningssituationen i Sverige, lagstiftningen samt hur det förebyggande arbetet inom dopning är organiserat i Sverige och övriga nordiska länder. I rapporten föreslår Folkhälsomyndigheten följande åtgärder för att förbättra det dopningsförebyggande arbetet:

  • Utveckla och förbättra tillgången på data för att möjliggöra ändamålsenlig uppföljning och analys.
  • Utred om en nationell stödlinje bör inkludera dopning.
  • Utveckla det generellt dopningsförebyggande arbetet gemensamt med övrig ANDTS prevention.
  • Se över förvaltning och finansiering av PRODIS och 100 % Ren Hårdträning samt fortsatt utvärdera arbetet.
  • Se över hur det dopningsförebyggande arbetet kan organiseras framöver.

Relaterad läsning

Antidopningsverksamhetens organisation och utformning i de nordiska länderna (PDF, 192 kB)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 28
Artikelnummer: 20154-1