Vårt arbete inom området spel om pengar

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att genomföra insatser för att stärka och utveckla arbetet med att förebygga spelproblem och verka stödjande och pådrivande i förhållande till berörda aktörer..

Vårt uppdrag 2024 inom området är att:

 • utveckla och sprida det nationella kunskapsstödet om spelproblem och erfarenheter från Swelogs (Swedish longitudinal gambling study)
 • följa upp utvecklingen inom området
 • verka för nationell samordning och ett effektivt och kunskapsbaserat förebyggande arbete på nationell, regional och lokal nivå
 • beakta kopplingen mellan spel om pengar och fenomen i gråzonen mellan spel om pengar och dataspelande som har tydliga samband med riskabla spelformer och problemspelande
 • fördela organisationsbidrag till idéburna organisationer som arbetar med att förebygga spelproblem enligt förordning (SFS 2015:456)
 • fördela verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar.

Nationell samordning om spel om pengar

Statsbidrag

Spelprevention.se är vår kunskapswebb om spelproblem och förebyggande arbete. Här hittar du kunskap som är till nytta för dig som arbetar med frågor som rör spel om pengar.

 • Swedish longitudinal gambling study (Swelogs) är en befolkningsstudie som Folkhälsomyndigheten ansvarar för och som undersöker relationen mellan spel om pengar och hälsa.
  Swelogs
 • Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett nationellt kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.
  Kunskapsstöd

Läs mer