Bältrosvaccination till vuxna med ökad risk för sjukdomen på grund av ålder, sjukdom eller läkemedelsbehandling – Ett kunskapsunderlag

Lyssna

Detta är ett kunskapsstöd om bältrosvaccination och dess förväntade effekt på sjukdomsbördan av bältros i öppen- och slutenvård.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 83
Artikelnummer: 23170