Barn som bor i familjehem – livsvillkor, levnadsvanor och hälsa – Resultat från studien Skolbarns hälsovanor 2021/2022

Lyssna

Hur mår barn som bor i familjehem eller liknande jämfört med barn som bor på annat sätt (Till exempel med båda föräldrar, växelvis eller med en förälder)? Hur har barn som bor i familjehem det i skolan? Vilka levnadsvanor har de? Svaren på dessa frågor finner du i denna rapport. Resultaten bygger på studien Skolbarns hälsovanor 2021/2022 där närmare 42 000 barn i åldrarna 11, 13 och 15 år deltog. Av dessa bor ungefär 2 procent i familjehem eller liknande.

Rapporten är en del av Folkhälsomyndighetens uppdrag att analysera utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer och hur dessa fördelas efter kön, etnisk eller kulturell bakgrund, socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning och ålder.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 15
Artikelnummer: 23251