Barns miljörelaterade hälsa är ojämlik

Lyssna

Resultatet från Miljöhälsorapport 2021 om barns miljörelaterade hälsa visar att det finns socioekonomiska skillnader både vad gäller exponering för riskfaktorer och tillgång till hälsofrämjande faktorer. Dessa resultat är viktiga att ta hänsyn till vid prioritering och beslut om åtgärder som har betydelse för folkhälsan både lokalt, regional och nationellt, till exempel i samhällsplaneringen, miljömålsarbetet och tillsyn inom hälsoskyddsområdet.

Relaterad läsning

Miljöhälsorapport 2021

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 21309