Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2020 – Årsrapport

Lyssna

Årsrapporten för barnvaccinationsprogrammet beskriver utfallet av det nationella vaccinationsprogrammet för 2020 när det gäller vaccinationstäckningen, förekomsten av de sjukdomar vi vaccinerar mot och de rapporterade biverkningarna.

Rapporten är avsedd som kunskapsstöd för vården och ska synliggöra resultatet av vår uppföljning av vaccinationsprogrammet. Målgrupperna för rapporten är barnhälsovården, elevhälsan och smittskyddsläkare.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 41
Artikelnummer: 21204