Barnvaccinationsprogram – Allmänt program för barn

Lyssna

Det svenska barnvaccinationsprogrammet erbjuder alla barn skydd mot elva sjukdomar.

Inom barnhälsovård och elevhälsa erbjuds barn och ungdomar vaccinationer som ger skydd mot elva sjukdomar: rotavirusinfektion, difteri, stelkramp, kikhosta, polio, infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b, allvarlig sjukdom orsakad av pneumokocker, mässling, påssjuka, röda hund och humant papillomvirus (HPV).

Folkhälsomyndigheten rekommenderar dessutom vaccination mot hepatit B till alla spädbarn. Sedan 2016 erbjuds alla spädbarn vaccination mot hepatit B inom regionala vaccinationsprogram i hela landet.

Vaccinationerna ges enligt nedanstående schema

Tabell visar när vaccinationerna ges i barnhälsovården och elevhälsan.
Vaccin mot 6 veckor 3 mån 5 mån 12 mån 18 mån 5 år Årskurs
1-2
Årskurs 5 Årskurs 8-9
Rotavirus Dos
1
Dos
2
Dos
3(a)
Difteri Dos 1 Dos 2 Dos 3 Dos 4 Dos 5
Stelkramp Dos 1 Dos 2 Dos 3 Dos 4 Dos 5
Kikhosta Dos 1 Dos 2 Dos 3 Dos 4 Dos 5
Polio Dos 1  Dos 2 Dos 3 Dos 4
Hib (Haemophilus influenzae typ b) Dos 1 Dos 2 Dos 3
Pneumokocker Dos 1 Dos 2 Dos 3
Mässling, Påssjuka, Röda hund Dos 1 Dos 2
HPV (Humant papillomvirus) Dos 1+2

(a) Gäller för vaccin mot rotavirus som ska ges i tre doser.

Ladda ner vaccinationsschema som PDF (PDF, 30 kB)

Vaccinationsschemat i tabellen ovan gäller från och med den 1 augusti 2020 enligt Folkhälsomyndighetens ändringsföreskrifter: Konsoliderad version av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Vacciner i programmet

De flesta vacciner som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet ges som kombinationsvacciner, dvs. vaccin mot flera sjukdomar ges i samma spruta. Det finns flera fördelar med kombinationsvacciner. Den största anledningen till att ge kombinationsvacciner är att barnet inte behöver lika många sprutor.

Vaccin mot hepatit B ingår i kombinationsvaccin som ger skydd mot totalt sex sjukdomar: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och hepatit B; och som ges vid 3, 5 och 12 månaders ålder.

Läs mer om enskilda vacciner: Vaccinationer A-Ö

Föreskrifter reglerar vaccinationsprogrammet

Det allmänna vaccinationsprogrammet för barn regleras genom Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Grundföreskrifterna trädde i kraft i juni 2016 och har beteckningen HSLF-FS 2016:51. Sedan dess har två ändringsföreskrifter utfärdats. Den senaste, med beteckningen HSLF-FS 2020:25, trädde i kraft den 1 augusti 2020 och ersatte då delvis grundföreskrifterna. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en sammanfogad (konsoliderad) version av föreskrifterna, där de aktuella föreskrifterna i senaste version har samlats.

Konsoliderad version av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Vägledning finns som stöd till föreskrifterna

För att ge stöd vid vaccination av barn har Folkhälsomyndigheten tagit fram en vägledning. I vägledningen beskrivs allmänna principer vid vaccination och anvisningar om hur vaccination läggs upp för de barn och ungdomar som inte har följt vaccinationsprogrammet (kompletterande vaccinationer).

Vaccination av barn och ungdomar – Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer

Publikationer

Faktablad

 • Bra att veta om vaccinationer

  Publicerad:
  Uppdaterad:

  Ett informationsblad till föräldrar som beskriver sjukdomarna som ingår i vaccinationsprogrammet för barn och ger en överblick av vilka vaccinationer som ges vid vilken ålder inom BVC och elevhälsan…

 • Bra att veta om ditt barn är ovaccinerat

  Publicerad:
  Uppdaterad:

  Information till föräldrar med barn som av olika anledningar inte vaccinerats mot sjukdomarna som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet. Översättningar finns till andra språk.

 • Bra att veta om HPV

  Publicerad:
  Uppdaterad:

  Information till föräldrar om HPV och vaccination som alla barn i årskurs 5 erbjuds inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Översättningar finns till andra språk.

 • Bra att veta om mässling, påssjuka och röda hund

  Publicerad:
  Uppdaterad:

  Ett faktablad till vårdnadshavare om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund i det svenska vaccinationsprogrammet. Översättningar finns till andra språk.

 • Bra att veta om vaccination mot rotavirus

  Publicerad:

  Faktablad till föräldrar om vaccination mot rotavirusinfektion i det svenska vaccinationsprogrammet. Översättningar finns till andra språk.