Befolkningsinriktade insatser kan förebygga suicid

Lyssna

Suicid (självmord) kan förebyggas genom insatser som begränsar tillgången till medel och metoder för suicid och screening för depression av personer med suicidrisk. Även förebyggande insatser på arbetsplatser och program som kombinerar flera insatser kan förebygga suicid.

Faktabladet, från Utblick folkhälsa, riktar sig till beslutsfattare och andra som arbetar med suicidprevention på nationell, regional eller lokal nivå.

Utblick folkhälsa

Utblick folkhälsa är en serie som erbjuder läsaren en snabb överblick av olika områden. Varje blad sammanfattar en relevant forskningsstudie av god kvalitet i en målgruppsanpassad text, begränsad till en sida.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 23010