Flera insatser kan förebygga självmord

Lyssna

Det går att förebygga suicid, självmord, genom att begränsa tillgången till medel och metoder för suicid, behandla depression, följa upp patienter som gjort ett självmordsförsök, samt förebygga självmordstankar och självmordsförsök genom skolbaserade insatser. Detta visar en systematisk litteraturöversikt över det senaste decenniets forskning om effekter av suicidpreventiva insatser.

Detta blad i serien Utblick folkhälsa riktar sig till beslutsfattare och andra som arbetar med suicidprevention på nationell, regional eller lokal nivå.

Sedan i maj 2015 samordnar Folkhälsomyndigheten det suicidpreventiva arbetet på nationell nivå. Mer information om Folkhälsomyndigheten uppdrag kring suicidprevention finns på webbplatsen www.suicidprevention.se

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 00979-2017