Ett informationsblad på ryska till föräldrar med barn som av olika anledningar inte vaccinerats mot sjukdomarna som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet.

Svensk version: Bra att veta om ditt barn är ovaccinerat
Via länken finns faktabladet att lada ned på andra språk.