Bra att veta om ditt barn är ovaccinerat (uzbekiska)

Lyssna

Ett informationsblad på uzbekiska till föräldrar med barn som av olika anledningar inte vaccinerats mot sjukdomarna som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet.

Svensk version: Bra att veta om ditt barn är ovaccinerat

Via länken finns faktabladet att ladda ned på andra språk.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 23176-6