Ett informationsblad till föräldrar om vaccination mot rotavirusinfektion i det svenska vaccinationsprogrammet. Rotavirusinfektion är en mycket smittsam magsjuka som kan vara allvarlig för små barn. Att vaccinera barnet är det mest effektiva skyddet mot infektionen.

Reviderad: 2020-09-09

Svensk version: Bra att veta om rotavirus
Via länken finns även faktabladet på andra språk.