Bra att veta om vaccination mot rotavirus

Lyssna

Ett informationsblad till föräldrar om vaccination mot rotavirusinfektion i det svenska vaccinationsprogrammet.

Rotavirusinfektion är en mycket smittsam magsjuka som kan vara allvarlig för små barn. Att vaccinera barnet är det mest effektiva skyddet mot infektionen.

Översättningar till andra språk

Relaterad läsning

Barnvaccinationsprogram – Allmänt program för barn

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 23174