Bra att veta om rotavirus (tigrinja)

Lyssna

Ett informationsblad på tigrinja till föräldrar om vaccination mot rotavirusinfektion i det svenska vaccinationsprogrammet. Rotavirusinfektion är en mycket smittsam magsjuka som kan vara allvarlig för små barn. Att vaccinera barnet är det mest effektiva skyddet mot infektionen.

Svensk version: Bra att veta om vaccination mot rotavirus
Via länken finns även faktabladet på andra språk.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 23174-6