Ett informationsblad till föräldrar om vaccination mot tuberkulos. Eftersom tuberkulos är en ovanlig sjukdom i Sverige erbjuds vaccination bara till barn som har en ökad risk för att bli smittade.

Svensk version: Bra att veta om vaccination mot tuberkulos
Via länken finns informationsbladet att ladda ned på andra språk.