Ett informationsblad till föräldrar om vaccination mot tuberkulos. Eftersom tuberkulos är en ovanlig sjukdom i Sverige erbjuds vaccination bara till barn som har en ökad risk för att bli smittade.

Fler språk

Informationsbladet finns också på: arabiska, dari, engelska, franska, ryska, somaliska, spanska, tigrinja, ukrainska.