Bra att veta om vaccination mot tuberkulos

Lyssna

Ett informationsblad till föräldrar om vaccination mot tuberkulos. Eftersom tuberkulos är en ovanlig sjukdom i Sverige erbjuds vaccination bara till barn som har en ökad risk för att bli smittade.

Fler språk

Informationsbladet finns också på: arabiska, dari, engelska, franska, ryska, somaliska, spanska, tigrinja, ukrainska, uzbekiska

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 20156