Bra att veta om vaccination mot tuberkulos (tigrinja)

Lyssna

Ett informationsblad på tigrinja till föräldrar om vaccination mot tuberkulos. Eftersom tuberkulos är en ovanlig sjukdom i Sverige erbjuds vaccination bara till barn som har en ökad risk för att bli smittade.

Svensk version: Bra att veta om vaccination mot tuberkulos

Via länken finns informationsbladet att ladda ned på andra språk.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 20156-8