Ett informationsblad på dari till föräldrar som kort beskriver sjukdomarna som ingår i vaccinationsprogrammet för barn och ger en överblick av vilka vaccinationer som ges vid vilken ålder inom BVC och elevhälsan.

Revidering 2020-08-31.

Svensk version: Bra att veta om vaccinationer
Här finns även affischen att ladda ned på andra språk.