Bra att veta om vaccinationer (dari)

Lyssna

Ett informationsblad på dari till föräldrar som kort beskriver sjukdomarna som ingår i vaccinationsprogrammet för barn och ger en överblick av vilka vaccinationer som ges vid vilken ålder inom BVC och elevhälsan.

Svensk version: Bra att veta om vaccinationer

På den svenska sidan finns även affischen att ladda ned på andra språk.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 23175-7