Ett informationsblad till föräldrar som kort beskriver sjukdomarna som ingår i vaccinationsprogrammet för barn och som talar om vilka vaccinationer som ges vid vilken ålder inom BVC och elevhälsan.

Reviderad: 2020-09-09

Svensk version: Bra att veta om vaccinationer
Här finns även affischen att ladda ned på andra språk.