Bra att veta om vaccinationer (tigrinja)

Lyssna

Ett informationsblad på tigrinja till föräldrar som kort beskriver sjukdomarna som ingår i vaccinationsprogrammet för barn och ger en överblick av vilka vaccinationer som ges vid vilken ålder inom BVC och elevhälsan.

Reviderad: 2020-09-09

Svensk version: Bra att veta om vaccinationer
Här finns även affischen att ladda ned på andra språk.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 19059-14