Bra att veta om vaccinationer (ukrainska)

Lyssna

Ett informationsblad på ukrainska till föräldrar som kort beskriver sjukdomarna som ingår i vaccinationsprogrammet för barn och som talar om vilka vaccinationer som ges vid vilken ålder inom BVC och elevhälsan.

Svensk version: Bra att veta om vaccinationer

På den svenska sidan finns även affischen att ladda ned på andra språk.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 23175-8