Checklista för implementering med kvalitet – Ett fiktivt exempel

Lyssna

Här finns ett exempel på hur Checklista för implementering med kvalitet kan användas i praktiken. I den fiktiva kommunen Äppleboda planerar man att implementera en insats för att förebygga höftfrakturer på Björkgårdens äldreboende. Se hur de har använt checklistan som stöd i sitt arbete.

Vi har medvetet valt ett relativt konkret exempel för att visa hur checklistan kan användas. Många folkhälsoinsatser är mer komplexa och innebär större utmaningar än i detta exempel. Men de aspekter som tas upp här gäller även då komplexa insatser ska implementeras i komplexa sammanhang. Man kan säga att ju högre komplexitet desto viktigare är det att noga överväga om en implementeringsprocess överhuvudtaget ska inledas. Ibland kan det också vara lättare att dela upp en insats i flera delar som specificeras i olika checklistor.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 32
Artikelnummer: 22199-2