Checklista för implementering med kvalitet – Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst

Lyssna

Checklista för implementering med kvalitet syftar till att ge praktiskt stöd vid implementering.

Checklistan inleds med fyra centrala frågor om behov, insats, kunskapsstöd och plats för implementering. Syftet med de fyra frågorna är att skapa medvetenhet om de viktigaste komponenterna och därmed lägga grunden för en fortsatt implementeringsprocess. Sedan följer specificerade frågor i fyra faser och fjorton steg. Checklistan är ett verktyg som kan användas hela vägen genom en implementeringsprocess, dvs. inte något som man läser, besvarar och lämnar, utan något man återvänder till regelbundet under arbetets gång.

Ladda ner checklistan till din egen dator och besvara frågorna så gott du kan. De frågor du inte kan besvara, eller som inte kan besvaras på ett tillräckligt konkret sätt, visar var det finns frågetecken eller svag¬heter som du behöver hantera innan du går vidare i implementeringsprocessen.

Ibland går man inte ”i mål”. Svaren på frågorna i checklistan kan visa att verksamheten inte behöver den föreslagna insatsen, eller att verksamheten inte är redo. Du kan då bestämma dig för att på goda grunder avbryta eller pausa arbetet eftersom viktiga aspekter i implementeringsprocessen inte uppfyllts.

Version 3.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Antal sidor: 31
Artikelnummer: 22199-1