Cryptosporidium i Östersund – Smittskyddsinstitutets arbete med det dricksvattenburna utbrottet i Östersund 2010–2011

Lyssna

Cryptosporidium är en av de sjukdomsframkallande mikroorganismer som troligen kommer att öka i miljön till följd av den globala uppvärmningen. Detta kan i sin tur leda till ett ökat behov av åtgärder vid såväl vattenverk som avloppsreningsverk för att inte risken för smittspridning via dricksvatten ska öka.

Utbrottet i Östersund 2010–2011 som beskrivs i denna rapport satte fokus på vikten av fungerande barriärer i dricksvattenberedningen. Över 20 000 personer blev då sjuka efter att ha druckit förorenat dricksvatten. Kort därefter inträffade ett nästan lika stort utbrott av Cryptosporidium i Skellefteå. Dessa båda händelser visar med all tydlighet dels vilka konsekvenser ett utbrott kan få, dels behovet av att utveckla kunskapen inom detta område ytterligare.

Författare: Smittskyddsinstitutet
Publicerad:
Antal sidor:
Artikelnummer: 2011-15-4