Definitioner, mål, ramverk och uppföljningssystem för miljörelaterad hälsa – En sammanställning inom ramen för Miljömålsrådet

Lyssna

Denna rapport vänder sig till dig som arbetar med miljö och hälsa på lokal, regional och nationell nivå. Den innehåller relevanta definitioner och en sammanställning av de olika mål och policyramverk som knyter an till miljörelaterad hälsa. Både nationell och internationell nivå omfattas.

Rapporten samlar även de uppföljningssystem som finns för miljörelaterad hälsa i Sverige i dag.

Relaterad läsning

Hälsa i miljömålen

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad: