Miljöhälsa och hälsoskydd

Vårt uppdrag inom miljöhälsa och hälsoskydd är att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i den fysiska miljön liksom att främja förutsättningarna för en miljö som bidrar till en god och jämlik hälsa. Vi tillsynsvägleder om miljöbalkens regler för hälsoskydd samt utfärdar tillstånd för viss användning av bekämpningsmedel. Vi utgör kunskapsstöd inom miljörelaterad hälsa och samverkar med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer inom området.