Miljöhälsa och hälsoskydd

Vi arbetar med att följa upp, utvärdera och sprida kunskap inom miljörelaterad hälsa för att främja en miljö som bidrar till en god och jämlik hälsa i befolkningen. Vi vägleder också om miljöbalkens regler för hälsoskydd samt utfärdar tillstånd för viss användning av bekämpningsmedel. I vårt arbete samverkar vi med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer inom området.