Miljöhälsa och hälsoskydd

Lyssna

Kunskap om hur miljöfaktorer påverkar människors hälsa och hur olika grupper i befolkningen påverkas är en viktig del i folkhälsoarbetet. Läs mer om vad som är aktuellt hos oss just nu på länkarna nedan.

Utvalt innehåll

Lagom sol och mer grönska

Grönskande utemiljöer skyddar barn mot solens skadliga strålar och ger också fler positiva hälsoeffekter.

Boende- och närmiljö för en god hälsa

Miljö+hälsa=sant

Det här är en film om miljörelaterad hälsa och hur vår omgivningsmiljö, både ute och inne, påverkar vår hälsa och våra förutsättningar, inte minst vad gäller barn.

Miljöhälsoenkäten 2023

Nu skickas Miljöhälsoenkät 2023 ut för att kartlägga hur Sveriges vuxna befolkning på­verkas av den miljö som man bor och lever i.

Tillstånd för bekämpningsmedel

Utbildning och prövning för tillstånd att använda biocidprodukter klass 1 So sker numera digitalt.

Nyheter

 • Ny tillsynsvägledning om temperatur inomhus

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten publicerar nu en ny tillsynsvägledning om temperatur inomhus. En förändring jämfört med tidigare är att de nya allmänna råden har ett större fokus på höga temperaturer.

 • Allt fler störs av buller och dålig inomhusmiljö

  Publicerad:

  Miljöfaktorer både inomhus och utomhus kan påverka människors hälsa. En stor enkät från Folkhälsomyndigheten visar att allt fler upplever besvär som trötthet, huvudvärk och sömnsvårigheter på grund av miljön i och omkring sin bostad.

 • Ny vägledning om inomhusmiljö i bostäder ska stötta kommunernas tillsynsarbete

  Publicerad:

  Många människor upplever hälsorelaterade besvär på grund av sin inomhusmiljö. Folkhälsomyndigheten har därför tagit fram en ny vägledning och stödmaterial som ska hjälpa kommunerna i arbetet med förebyggande tillsyn av bostäder.

Fler nyheter

Publikationer

Fler publikationer