Miljöhälsa och hälsoskydd

Lyssna

Vi arbetar med att följa upp, utvärdera och sprida kunskap inom miljörelaterad hälsa för att främja en miljö som bidrar till en god och jämlik hälsa i befolkningen. Vi vägleder också om miljöbalkens regler för hälsoskydd samt utfärdar tillstånd för viss användning av bekämpningsmedel. I vårt arbete samverkar vi med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer inom området.

Utvalt innehåll

Grönskans kvalitet och barns hälsa

Kunskapsunderlag om barns hälsa och utveckling vid vistelse i gröna miljöer med fokus på ekosystemtjänster.

Miljöhälsoenkäten 2023

Nu skickas Miljöhälsoenkät 2023 ut för att kartlägga hur Sveriges vuxna befolkning på­verkas av den miljö som man bor och lever i.

Tillstånd för bekämpningsmedel

Utbildning och prövning för tillstånd att använda biocidprodukter klass 1 So sker numera digitalt.

Publikationer

Fler publikationer