Det samhällsekonomiska värdet av hälsofrämjande och förebyggande ANDTS-arbete

Lyssna

Faktabladet innehåller en sammanfattning av resultat från ett antal hälsoekonomiska analyser inom området alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar (ANDTS).

Underlaget visar att både hälsomässiga och ekonomiska vinster kan göras genom att arbeta hälsofrämjande och förebyggande mot det skadliga bruket av alkohol och användningen av narkotika, dopning och tobaks- och nikotinprodukter samt överdrivet spel om pengar. Faktabladet riktar sig till beslutsfattare och andra som arbetar hälsofrämjande på nationell, regional eller lokal nivå.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 23214